ANKE BODEWES MAKELAARDIJ Linda van Ooijen Knook

010-2464444
info@ankebodewes.nl

Bouwrijpmaken Park Harga

In Park Harga komen 155 woningen en inmiddels groeit de lijst met belangstellenden snel. In het voorjaar van 2016 start de verkoop van de eerste fase en zullen de eerste klanten medio 2017 hun intrek nemen in een prachtige en duurzame woning. Om de ondergrond geschikt te maken voor de nieuwe woonwijk zal als onderdeel van het bouwrijpmaken de bodem meer draagkrachtig gemaakt worden en wordt eventuele plaatselijke verontreiniging geisoleerd zodat er gezonde grond ligt.

Doormiddel van voorbelasting (het aanbrengen van een zwaar pakket van zand/grond) in combinatie met verticale drainage, zal over een periode van ca. 7-9 maanden de noodzakelijke zetting in de veenachtige bodem bereikt worden.
Een belangrijke bijkomstigheid naast het voorbelasten is de aanpak met betrekking tot een plaatselijke verontreiniging in de bodem. Na verricht bodem onderzoek en in nauw overleg met gemeente Schiedam, is gekozen voor het aanbrengen van een zogenaamde leeflaag op de huidige ondergrond. Dat is het aanbrengen van grond/zand waarmee de plaatselijke vervuiling wordt geisoleerd. Eventuele risico's worden weggenomen waardoor er zorgeloos getuinierd en gewoond kan worden in Park Harga.

De werkzaamheden voor het bouwrijpmaken starten eind 2015.

Park Harga, thuis in Schiedam!

Terug naar overzicht