ANKE BODEWES MAKELAARDIJ Linda van Ooijen Knook

010-2464444
info@ankebodewes.nl

Al in de 2e eeuw woonden er mensen in Park Harga!

Al in de 2e eeuw van onze jaartelling woonden er mensen op een boerderij op de plek waar nu Park Harga wordt gebouwd. Archeologen hebben onverwacht unieke resten van een Romeinse nederzetting gevonden op deze plek.

Archeoloog en adviseur Sander Hakvoort is verheugd over de vondst in het Hargapark. “De laatste keer dat we een dergelijke goed geconserveerde boerderij uit die tijd hebben gevonden is alweer ruim dertig jaar geleden. We zijn ook blij dat we de boerderij compleet kunnen onderzoeken en tijd hebben gekregen het materiaal goed te kunnen verzamelen.”

De fundering kwam naar boven tijdens het graven van proefsleuven in het terrein. Dit is een standaardprocedure wanneer in de grond wordt gegraven voor bijvoorbeeld de aanleg van een woonwijk. Plotseling werden funderingspalen aangetroffen. Bij verdere afgraving van het terrein werd een plattegrond van ruim zes meter breed en zeventien meter lang blootgelegd.

Het is overigens opmerkelijk dat de Romeinse bewoners in Schiedam over relatief luxe gebruiksgoederen beschikten, de Romeinse grens lag immers bij de Rijn. In de grond hebben archeologen niet alleen de constructie van een boerderij gevonden maar ook voorwerpen uit de 2e eeuw. Het gaat om Romeins serviesgoed, verschillende mantelspelden, munten, stukjes sierbeslag van paardentuig en aardewerk.

“Als ik mijn fantasie de vrije loop laat, zie ik een veteraan uit het Romeinse leger die in Schiedam een goed onderkomen had gevonden. Op een hoger gelegen veenrug tussen het water en geulen, bouwde hij zijn boerderij in een voor deze regio typische constructie”, is de speelse gedachte van Sander Hakvoort, die in opdracht van de gemeente de vondsten veilig stelde.

De fundering van de boerderij is inmiddels volledig onderzocht en de archeologische vondsten worden op dit moment gewassen en gesorteerd, waarna het onderzoek gerapporteerd kan worden.

Met dank voor dit bericht aan Schiedam In Beweging (schiedaminbeweging@schiedam.nl)

 

 

Terug naar overzicht