ANKE BODEWES MAKELAARDIJ Linda van Ooijen Knook

010-2464444
info@ankebodewes.nl

Geen kans op verzakkingen in Park Harga

De bodem van een groot deel van Schiedam bestaat uit veengrond. Dat is een bodemsoort die veel water opneemt en daardoor drassig kan worden. In het verleden zijn er wijken gebouwd zoals de Velden en de Akkers in Noord, waar de woningen helaas nog steeds verzakken.

Gelukkig hebben we lering kunnen trekken uit die wijze van het behandelen van de bodem en wijze van fundering. Daarom nemen we in Park Harga de tijd om de bodem negen maanden lang voor te belasten met als resultaat dat  de grond draagkrachtig wordt. Bovendien gaan we heipalen gebruiken die maar liefst 20 meter lang zijn, zodat de woningen stabiel op een harde zandplaat komen te staan. Zo krijgen verzakkingen in Park Harga geen kans!

Terug naar overzicht