ANKE BODEWES MAKELAARDIJ Linda van Ooijen Knook

010-2464444
info@ankebodewes.nl

Park Harga krijgt een vervolg!

Park Harga krijgt een vervolg! Tussen de Hargalaan en de Olympiaweg komt een nieuwe woonwijk op de plaats van de oude sportvelden van SVDPW en de huidige velden van Hermes DVS.  

 De woningen worden wederom kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en er is veel aandacht voor een groene leefomgeving. 
Duurzaamheid is vanzelfsprekend in Park Harga. De woningen worden ook in het vervolg allemaal standaard all-electric en energieneutraal uitgevoerd.
Fijn voor het milieu en uw portemonnee.
Zodra er meer informatie beschikbaar is, ontvangt u van ons een nieuwsbrief.

Terug naar overzicht